★ 0 0 3 - broken wings

posted on 27 Feb 2008 19:22 by mycanto in begin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
ข้าจักข้ามหานทีแม้ปีกนี้โรยรา
ลมพัดแรงพาข้า
สูงขึ้นไป สูงขึ้นไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

อ่าน แล้ว จินตนาการ
ไปไกล

ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายของ canto มากนัก
จะติดตามเรื่อยๆ
จนกว่า..จะเข้าถึง

#4 By Nokontherock on 2008-02-29 08:53

ยิ่งสูงก็ต้องยิ่งหนาวสิคะbig smile

#3 By Meowzilla Zilla on 2008-02-29 05:16

ท่า
ทาง
หนาว

open-mounthed smile

#2 By wesong on 2008-02-28 23:06

ข้า
ว่าย
ไป

confused smile

#1 By iMase on 2008-02-28 20:09