★ 0 5 8 - women cry

posted on 28 Jul 2009 23:14 by mycanto in begin

 

 

 

 

 

 

 

58.

ผู้หญิงล้ม
ผู้หญิงร้องไห้
ลูกของผู้หญิงร้องไห้

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

หาที่พักใจอยู่เนี่ย
ตรงไหนว่างบ้าง??

#4 By |:| ShaKo |:| on 2009-07-29 17:50

ฉันก็คงต้องร้องไห้ด้วยsurprised smile

#3 By white paladin on 2009-07-29 13:05

ผู้หญิงลุก
ผู้หญิงยิ้ม
ลูกของผู้หญิงยิ้ม

big smile

#2 By kai on 2009-07-29 10:42

เปลือยกายเหนื่อยล้า
น้ำตาหลั่งมา
มีค่าชโลมใจ


Hot!

#1 By SoYen on 2009-07-29 00:13