★ 0 8 8 - dark side of the moon

posted on 30 Jun 2010 00:48 by mycanto in begin

 

 

 

 

 

88. 

ที่ด้านมืดของดวงจันทร์
มีเก้าอี้ตัวหนึ่ง
กำลังผุพัง

 

 

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ได้แต่หวังว่าเจ้าชายน้อยจะแวะไปหาเขา

confused smile

#6 By oldme on 2010-07-01 19:35

ที่ด้านมืดของดวงจันทร์
เก้าอี้ตัวหนึ่งกำลังผุพัง
โครงกระดูกบนนั้นก็กำลังผุพัง

#5 By Zirius Sandorius on 2010-06-30 21:54

กระต่ายน้อย
รอคอยการกลับมา
ของเจ้าของเก้าอี้

#4 By humerus on 2010-06-30 16:49

มองดวงจันทร์
เรียงราย
บนผืนฟ้า...

#3 By Number*1 on 2010-06-30 14:56

ที่ด้านสว่างของจันทรา
มีกระต่าย
ยิ้มร่าเริงsurprised smile

#2 By September on 2010-06-30 08:43