★ 1 0 1 - eat me

posted on 26 Jun 2011 22:46 by mycanto in begin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101.
 
นกพิราบเอ๋ยจงบินมาทางนี้
มาจิกกินร่างที่เน่าเปื่อยของฉัน
แล้วกลับไปบอกสหายของเจ้าว่าไม่มีใครรอนางอีกต่อไปแล้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

การรอคอย ทรมารกว่าสิ่งอื่นใดในโลก

#5 By citybeach (118.173.170.113) on 2011-09-19 23:32

#4 By oldme on 2011-07-14 19:26

open-mounthed smile sad smile

#3 By ปิยะ99 on 2011-06-28 16:03


พิราบขาวคายกิ่งมะกอก
สู่ร่างข้ากลางสมรภูมิ
จิกทึ้งอย่างตะกละตะกลาม

#2 By Zirius Sandorius on 2011-06-27 20:26

สีเทา.open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#1 By Howl on 2011-06-27 07:24